fbpx Корпоративні договори: що змінилось? | Адвокатське Бюро «ЮРЛАЙТ»

Корпоративні договори: що змінилось?

Як повернути 1% пенсійного збору при першій купівлі квартири?
28.03.2018
Як обрати сімейного лікаря або медицина по-новому
11.04.2018

Відверто застаріле законодавство про господарські товариства не регулювало питань укладення та дії корпоративних договорів в Україні, що було причиною існування багатьох розбіжностей в контексті корпоративних відносин. Однак в 2018 році завдяки вдосконаленню правового регулювання корпоративні договори стали невід’ємним інструментом вирішення численних питань між учасниками (акціонерами) господарських товариств. У цій статті ви дізнаєтеся: що являє собою корпоративний договір, навіщо його укладати учасникам господарських товариств і які плюси таких договорів.

18 лютого 2018 року в силу вступив Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів», який регулює питання укладення корпоративних договорів – «shareholders agreements». Цим нововведенням законодавець запровадив механізм, через який управління і прийняття внутрішніх рішень в товаристві з обмеженою відповідальністю або акціонерному товаристві буде більш ефективним. Дія цього закону в першу чергу спрямоване на усунення надмірного втручання держави у внутрішнє управлінням компанії, а також створення ефективних засобів регулювання розбіжностей і конфліктів між засновниками.
Корпоративним є договір, який укладається між учасниками (засновниками) господарського товариства з метою врегулювання питань управління товариством та інших майнових питань.

ст. 51-1 Закону України “Про господарські товариства”

За договором про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю його сторони зобов’язуються реалізовувати у спосіб, передбачений таким договором, права, що надаються учасникам (засновникам) товариства з обмеженою відповідальністю, та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, визначений таким договором, на загальних зборах учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю, погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством з обмеженою відповідальністю, його припиненням або виділом з нього нової юридичної особи.

Договір укладається в простій письмовій формі. Момент набуття чинності договором визначається саме ним. Договір укладається на певний термін або безстроково. Предметом договору не може бути зобов’язання сторони цього договору голосувати відповідно до вказівок органів управління товариства з обмеженою відповідальністю, щодо частки якого укладено цей договір. Інформація про зміст договору не підлягає розкриттю і є конфіденційною. Порушення договору не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів товариства з обмеженою відповідальністю.

 

 

Укладення корпоративного договору між учасниками (акціонерами) господарських товариств має цілий ряд позитивних аспектів, а саме:

 

 

1) Деталізоване і більш конкретне регулювання питань. У договорі засновники товариства можуть, не обмежуючись типовими положеннями статуту,  більш детально прописати права і обов’язки кожного із засновників товариства, а саме:  – визначати обов’язок учасників голосувати в певний спосіб на загальних зборах учасників товариства; – визначати обов’язок погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною або в разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин; – визначати обов’язок здійснювати інші дії, пов’язані з управлінням суспільством, його припиненням або виділенням з нього нової юридичної особи; -визначати умови, на яких засновник має право або зобов’язаний придбати або продати частки в статутному капіталі товариства.

2) Вирішення патових ситуацій. На практиці зустрічаються різного роду ситуації, коли кілька учасників не можуть забезпечити необхідну кількість голосів для прийняття рішення, яке має вирішальне значення для подальшої діяльності товариства. У договорі сторони можуть визначити порядок здійснення своїх корпоративних прав. Наприклад, договір може містити запозичені з англо-американської системи права схеми, наприклад: «Russian Roulette» (один з учасників направляє іншому учаснику пропозицію викупити його акції за встановленою ціною або викупити власні акції за тією ж ціною). Або «Texas shoot-out» (учасник, який бажає продати свою частку, зобов’язується продати її тому з учасників, який запропонує найвищу суму. При цьому учасники, які беруть участь в торгах, не повідомляють один одному суму, яку вони пропонують учаснику,що продає частку).

3) Конфіденційність. Інформація про зміст договору не підлягає розкриттю і є конфіденційною. Учасники товариства зобов’язані лише повідомити Товариство про факт укладення такого договору, не розкриваючи при цьому його зміст. Також договір не вимагає державної реєстрації, на відміну від Статуту Товариства.

4) Проста форма. Договір укладається в простій письмовій формі. Не потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Також просто можна внести зміни в договір, не вдаючись до внесення змін до статутних документів Товариства. Для цього достатньо підписати додаткову угоду до нього або укласти новий договір.

5) Безпека для кожної зі сторін. Корпоративний договір підлягає зміні або доповненню за умови згоди всіх сторін договору, на відміну від Статуту, зміни в який можна внести більшістю голосів. В такому випадку, інтереси учасників більш захищені.

Разом з тим, звертаємо увагу, що порушення корпоративного договору не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів Товариства. Таким чином, навіть за умови укладення зазначеного договору його сторони фактично залишаються без такого способу захисту, як визнання недійсними рішень органів управління Товариством. Вони мають право лише вимагати матеріальної компенсації (відшкодування збитків).
Також цікаво, що законом передбачена можливість зафіксувати способи забезпечення виконання зобов’язань і заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за договором. Однак реалізація такого механізму потребує тривалого судового розгляду без повернення корпоративного контролю, а також складного і тривалого процесу доказування розміру збитків.

Укладення корпоративного договору є не обов’язком, а правом учасників (засновників) товариства. Як і в будь-якому іншому договорі, в цьому договорі є свої нюанси і ризики для сторін. Однак всі ризики можна звести до мінімуму, якщо чітко прописати умови такого договору. Особливу увагу слід приділити забезпеченню виконання зобов’язань. Складання даного типу договорів вимагає значної кількості часу, і спеціальних знань, тому рекомендуємо звернутися до професіоналів. Юристи Адвокатського бюро «ЮРЛАЙТ» допоможуть  захистити Ваші корпоративні інтереси, проаналізують можливі ризики, нададуть професійну юридичну консультацію.  Для замовлення послуги зателефонуйте нам за вказаними нижче телефонними номерами, або заповніть цю письмову форму (натисніть тут, щоб залишити заявку).


Телефон: (096) 283-90-84

Вайбер: (093) 783-06-73

Електронна пошта: office@urlight.com.ua

Скайп: yurelated

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.