fbpx Відповідальність директора ТОВ за новим законом | Адвокатське Бюро «ЮРЛАЙТ»

Відповідальність директора ТОВ за новим законом

Як себе поводити при затриманні поліцією?
11.08.2019
Документи для розірвання шлюбу
11.02.2020

Після набуття чинності у 2018 році Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» особливо актуальним стало питання майнової відповідальності керівника товариства. В цій статті ми поговоримо про підстави майнової відповідальності директора товариства з обмеженою відповідальністю, її розмір  та порядок застосування.

Згідно чинного законодавства до директора може бути застосована майнова (матеріальна), кримінальна та адміністративна відповідальність. Мабуть, питання майнової відповідальності директора є найцікавішим. Це пояснюється тим, що приступаючи до виконання обов’язків директора, першими питаннями, які виникають є: «Чи відповідає директор за зобов’язаннями товариства?», «Чи відповідає директор  всім своїм майном?».

Як відомо, особливості застосування матеріальної відповідальності до працівників, у тому  числі до директора, передбачені нормами трудового законодавства. За загальним правилом директор несе майнову відповідальність за шкоду завдану товариству в межах свого середнього місячного заробітку. Однак Кодекс законів про працю також містить вказівку за яких обставин керівник підприємства притягується до повної матеріальної відповідальності, що не обмежується посадовим окладом директора:
– при незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу,
– при несвоєчасній виплаті заробітної плати більше одного місяця, що мало наслідком виплату працівникам компенсації за порушення строку її виплати.


З цим все зрозуміло і якщо Ви взялися читати цю статтю, навряд чи Вас цікавить питання майнової відповідальності директора в аспекті трудового законодавства. Тому поговоримо про більш глобальніші речі, а саме про те, чи може нести директор відповідальність за зобов’язаннями товариства, яка ж матеріальна відповідальність може наставати для директора за прийняття ним управлінських чи організаційних  рішень, невжиття відповідних заходів, завдання збитків товариству тощо. Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набрав чинності 17 червня 2018 року, встановлює вичерпний перелік підстав, за наявності яких директор відповідає за зобов’язаннями ТОВ власним майном.Підстави майнової відповідальності директора згідно нового закону:
1) Порушення порядку вчинення значного правочину.
2) Порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю.
3) Не скликання загальних зборів у разі зменшення вартості чистих активів товариства.


1) Порушення порядку вчинення значного правочину

Ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Значним є правочин, якщо  вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.


Перш ніж укласти будь-який договір з контрагентом, директор повинен з’ясувати чи не є правочин значним, що залежить від вартості предмета договору та фінансового стану товариства на кінець попереднього кварталу. Під вартістю предмета договору розуміємо загальну вартість товару, що поставляється, загальну вартість робіт, послуг, що надаються. Для визначення вартості предмета договору не важливо якою стороною договору виступає товариство: продавцем, покупцем, виконавцем чи замовником. Інформацію про вартість чистих активів товариства можна отримати з балансу. Якщо баланс не готовий, розрахунок чистих активів здійснює бухгалтер, в такому випадку формується довідка бухгалтера.


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


Якщо вартість товарів, робіт або послуг за договором перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, директор повинен отримати згоду загальних зборів учасників товариства на вчинення такого правочину. Якщо статутом не прописано інший порядок надання згоди на вчинення значних правочинів, згода загальних зборів учасників товариства на вчинення значного правочину вважається наданою, якщо за це проголосувало більшість присутніх на зборах учасників товариства. Рішення про надання згоди оформлюється у формі Протоколу (за наявності кількох учасників ТОВ) або Рішення (за наявності в ТОВ лише одного учасника).

Звертаємо увагу, що у разі укладення кількох «маленьких» договорів замість одного «великого» договору, з метою зменшити вартість предмета договору, в силу прямої вказівки закону такі «маленькі» договори вважатимуться значними правочинами. Тому обійти закон шляхом дроблення договорів не вийде, відповідно кожен з «маленьких» договорів потребуватиме згоди загальних зборів на їх укладення.


У разі неотримання згоди загальних зборів на вчинення значного правочину та підписання такого договору директором, такий договір може бути визнаний за рішенням суду недійсним. Крім того, внаслідок порушення порядку вчинення значного правочину, директор відповідає за збитки завдані товариству усім своїм майном.


Відповідальність може бути застосована до директора за рішенням суду виключно за наявності водночас наступних умов:
– директором не отримано згоди загальних зборів  на укладення договору в порядку як це передбачено законом та статутом;
–  між вчиненим директором порушенням та завданими товариству збитками є причинний зв’язок;
–  доведено розмір збитків завданих товариству.
Підкреслюємо, що за наявності вказаних підстав директор несе відповідальність за збитками товариства усім майном, що йому належить. Збитками є не лише витрати, які має понести чи понесло товариство, але й доходи, які  товариство могло б отримати, якби порядок вчинення значного правочину не було порушено.


2) Порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю

Ст. 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Правочин із заінтересованістю –  це правочин, який укладається товариством з особами, коло яких передбачено законом та статутом товариства.


Відповідно до закону правочин вважається правочином із заінтересованістю, якщо він вчинений з наступними особами:
– посадовою особою товариства або її афілійованою особою;
– учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;
– юридичною особою, в якій будь-яка з афілейованих осіб є членом органу товариства;
– іншою особою, визначеною статутом товариства.

Якщо в статуті товариства не передбачено порядок вчинення правочинів із заінтересованістю, тоді такі договори укладаються директором самостійно і згода загальних зборів не вимагається. Якщо ж порядок вчинення значних правочинів прописано в статуті, тоді цей порядок має бути дотримано. У разі недотримання порядку вчинення правочину із заінтересованістю як це передбачено статутом, директор несе відповідальність за збитки завдані товариству усім майном, що йому належить.За порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю директора може бути притягнуто до відповідальності за рішенням суду за наявності умов, аналогічних у разі порушення директором порядку вчинення значного правочину.


3) Не скликання загальних зборів у разі зменшення чистих активів ТОВ

Ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників.


Відповідальність директора за невиконання обов’язку скликати загальні збори при зменшенні вартості чистих активів товариства настає за умови визнання товариства банкрутом до закінчення трьох років, що починають свій відлік з моменту зниження вартості чистих активів. Тобто, якщо провадження у справі про банкрутство відкриють після спливу трьох років (наприклад через 3 роки і один день), директора неможливо буде притягнути до майнової відповідальності за  зобов’язаннями товариства.

У разі порушення обов’язку скликати загальні збори та банкрутства товариства директор несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Це означає, що у разі неможливості товариства задовольнити майнові вимоги кредиторів, директор додатково відповідає всім своїм майном за зобов’язаннями товариства, які не можуть бути виконані за рахунок майна товариства.Діючий директор товариства не відповідає за порушеннями, які були допущені попереднім директором та були виявлені під час виконання обов’язків діючим директором.


Отже, приходимо до висновку, що директор ТОВ може бути притягнутий до відповідальності лише за наявності його вини, яку доведено у встановленому законом порядку та встановлено рішенням суду. Юристи Адвокатського бюро «ЮРЛАЙТ» нададуть юридичну консультацію щодо створення ТОВ, розроблять якісний статут, здійснять правовий супровід діяльності ТОВ та допоможуть вирішити корпоративні конфлікти серед учасників товариства. Для замовлення послуги зателефонуйте нам за вказаними нижче телефонними номерами, або заповніть цю письмову форму (натисніть тут, щоб залишити заявку).


Замовити зворотній дзвінок


Телефон: (096) 283-90-84

Вайбер: (093) 783-06-73

Електронна пошта: office@urlight.com.ua

Скайп: yurelated


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.