fbpx Оскарження постанови Держпраці | Адвокатське Бюро «ЮРЛАЙТ»

Оскарження постанови Держпраці

Відповідальність за водіння в нетверезому стані (ст. 130 КУпАП)
07.12.2020
Як зареєструвати Громадську організацію?
23.01.2021

Оскарження постанови Держпраці

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі інспекційних відвідувань. В ході інспекційного відвідування інспектори Держпраці насамперед  перевіряють, чи оформлено трудові відносини з працівниками, чи правильно укладено цивільно-правові, трудові  договори, чи здійснено повідомлення про прийняття на роботу. Поміж іншого, наслідком таких інспекційних відвідувань є складання акта інспекційного відвідування та винесення припису про усунення порушення, а далі – постанови про накладення штрафу. В цій статті ми поговоримо про актуальні для роботодавців питання: підстави здійснення перевірок, накладення штрафу Держпраці, порядок та особливості оскарження постанови Держпраці про накладення штрафу.

Постанова Держпраці про накладення штрафу є рішенням суб’єкта владних повноважень, а отже як і будь-яке рішення подібного характеру, може бути оскаржено, та про це потім. Зараз розберемо алгоритм, як відбувається виявлення порушення та накладення штрафу. Маємо розуміти, що інспектори Держпраці не можуть з’явитися з перевіркою просто так, для цього мають бути визначені законом підстави. Перелік таких підстав міститься в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 823 від 21 серпня 2019 року. Зауважимо, що майже кожного року з’являється новий такий порядок, тому до конкретної ситуації мають застосовуватися норми того Порядку, який діяв на момент здійснення інспекційного відвідування.


9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю
Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

Діючий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю нараховує 11 підстав для проведення перевірки. Однак не всі вони є практичними. Найбільш практичними і поширеними з них є:
– звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин або працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
– рішення керівника органу Держпраці про проведення інспекційного відвідування. Водночас не будь-яке звернення особи є підставою для проведення перевірки, а рішення керівника органу Держпраці має грунтуватися на основі отриманої в законному порядку інформації про можливі порушення законодавства про працю. Як бачимо інспекційні відвідування не відбуваються просто так, а перевірки проведенні без законних на те підстав можуть бути визнані незаконними, як наслідок їх результати недійсними, а постанови про накладення штрафу – скасованими.


Замовити послуги адвоката


Алгоритм накладення штрафу

За наявності підстави для перевірки в місці здійснення господарської діяльності проводиться інспекційне відвідування. Тривалість перевірки не може перевищувати 10 робочих днів. За час перевірки інспектори Держпраці одержують інформацію та документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування. У разі виявлення порушень за результатами перевірки в останній день інспекційного відвідування складається акт. Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта або відмови від його підписання виноситься припис про усунення порушення.

Серед порушень можуть бути наступні: недопуск інспекторів до проведення перевірки; виявлення неоформлених працівників; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання ним роботи повний робочий час; невиконання обов’язку  по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, що мають сплачуватися при нарахування заробітної плати. Далі виноситься постанова Держпраці про накладення штрафу. Штрафи накладаються керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках, один з яких протягом трьох днів надсилається роботодавцю, або вручається йому під розписку.


Розміри штрафів Держпраці у 2021 році

За неоформлених працівників до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування застосовується штраф у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат, що станом на 01 січня 2021 року становить  –  60 000 грн. За це ж саме порушення до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, так званий єдиний податок, –  застосовується попередження. У разі вчинення цього порушення повторно протягом двох років штраф застосовується для всіх у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, що станом на 01 січня 2021 року становить  –  180 000 грн.
За порушення встановлених строків виплати заробітної плати більш як за один місяць, накладається штраф у розмірі 10-ти мінімальних заробітних плат, що станом на 01 січня 2021 року становить  –  60 000 грн.
Недопущення до проведення перевірки з питань неоформлених працівників, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску виноситься постанова про накладення штрафу у розмірі 16-ти мінімальних заробітних плат, що станом на 01 січня 2021 року становить  –  96 000 грн.
Штраф накладається за кожного працівника, стосовно якого виявлено порушення. Не забуваємо, що штраф розраховується в залежності від розміру мінімальної заробітної плати, яка визначається на момент виявлення порушення законодавства про працю.


п. 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю
Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

В яких випадках можливо скасувати постанову Держпраці?

З практики приходимо до висновку, що в будь-якій справі можна знайти недоліки. І так як процедура інспекційного відвідування та накладення штрафу містить декілька етапів, це ще більш ускладнює можливість посадових осіб бездоганно виконати  всі нормативні вимоги. Постанову Держпраці про накладення штрафу можливо скасувати в разі якщо:
– Були відсутні підстави для проведення інспекційного відвідування, і незважаючи на це перевірку проведено.
– Були відсутні порушення законодавства про працю, які начебто виявлені інспекторами Держпраці.
– Порушено порядок здійснення інспекційного відвідування (посадові особи фактично не навідувалися до місця здійснення господарської діяльності; неналежним чином оформлено документи для проведення інспекційного відвідування; допущено порушення отримання (збирання) доказів вини роботодавця; не дотримано строки).
– Неправильно оформлено результати перевірки.
– Порушено процедуру вирішення питання про накладення штрафу.


Порядок оскарження постанови Держпраці

Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена в судовому порядку. Позовна заява подається до адміністративного суду за місцезнаходженням роботодавця, або територіального органу Держпраці, дії посадових осіб якого оскаржуються. Адміністративний позов подається в порядку передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. Пам’ятаємо, що постанова Держпраці про накладення штрафу є виконавчим документом і у разі несплати штрафу протягом 1 місяця з дня винесення постанови, ця постанова передається до органу виконавчої служби для примусового виконання. Само по собі звернення до суду з адміністративним позовом не зупиняє виконання постанови про накладення штрафу, а отже виконавець може накласти арешти на рахунки та майно, списати кошти з рахунку роботодавця в рамках виконавчого провадження. Щоб списання коштів не відбулося без відома роботодавця, рекомендуємо разом із позовною заявою подавати до суду заяву про забезпечення позову, в якій ставити питання про зупинення дії постанови Держпраці до моменту розгляду та вирішення справи в суді.


Строк оскарження постанови Держпраці

Питання строку оскарження постанови є досить неоднозначним. Це обумовлено наявністю спеціальної норми про строк сплати штрафу – 1 (один) місяць з дня винесення постанови (п. 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення). І як ми знаємо, загальний строк адміністративного оскарження передбачений ст. 122 КАС України – 6 місяців, які починають свій відлік з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.  Очевидно, що день коли роботодавець дізнався про порушення своїх прав є день отримання ним постанови про накладення штрафу. Однак нівелювати  вимогами пункту 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення не можна, тому ми все-таки рекомендуємо звертатися до суду з адміністративним позовом протягом одного місяця з дня прийняття постанови Держпраці (при можливості), а якщо постанови після її прийняття і близько не бачили на власні очі, то протягом одного місяця з дня отримання постанови або ознайомлення з її змістом іншим шляхом (наприклад під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження) . Якщо звернутися в одномісячний строк, можна не хвилюватися, що позовну заяву повернуть позивачу у зв’язку з пропущеними строками. Також пам’ятаємо, що у разі пропуску строку, його завжди можна поновити, подавши до суду відповідне клопотання про поновлення строку звернення  з позовною заявою. Це особливо актуально якщо постанову отримано після спливу одного місяця з дня її винесення.


Якщо у Вас виникли питання щодо оскарження постанови Держпраці, скасування штрафів, потрібна допомога адвоката під час проведення інспекційного відвідування, зателефонуйте до нас, або скористайтеся кнопкою зворотнього зв’язку. Юристи Адвокатського бюро «ЮРЛАЙТ» проаналізують документи, озвучать перспективи скасування штрафу Держпраці, нададуть професійну юридичну консультацію по питаннях дотримання законодавства про працю. Ми самостійно складемо позовну заяву, сформуємо документи для звернення до суду, здійснимо представництво інтересів у суді без Вашої присутності. Будьте з нами і вирішуйте свої питання легко!


(093) 783-06-73
(096) 283-90-84


Замовити зворотній дзвінок


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.