fbpx Відповідальність засновників господарського товариства | Адвокатське Бюро «ЮРЛАЙТ»

Відповідальність засновників господарського товариства

Прийняття спадщини дітьми
11.02.2018
Мораторій на перевірки
27.02.2018

Створюючи господарське товариство, його засновникам потрібно чітко розуміти, які правові наслідки можуть настати для них в процесі створення та діяльності товариства. В цій статті ви дізнаєтеся про всі аспекти майнової відповідальності засновників (учасників) товариства, а також отримаєте відповіді на наступні запитання:  чим відрізняються засновник від учасника, за якими зобов’язаннями повинні відповідати учасники господарського товариства та чи залежить відповідальність учасників від організаційно-правової форми господарського товариства.  


Засновником господарського товариства є особа, яка бере участь у створенні товариства. Учасник господарського товариства – це особа, яка має частку у статутному капіталі вже створенного товариства. Товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Таким чином, до моменту державної реєстрація товариства, особа є засновником, а після створення товариства вже набуває статус учасника. Відповідно усі особи, які набули право участі у товаристві після його державної реєстрації є учасниками. Особливість відповідальності засновників та учасників залежать від їхнього статусу.


Реєстрація ТОВ


Законодавчими актами, які регулюють питання майнової відповідальності засновників (учасників) господарського товариства є Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про акціонерні товариства» та ін. Цивільний та Господарський кодекси містять більш загальні норми, порівняно з іншими законами. Цими актами визначаються поняття юридичної особи, порядок її створення та встановлюється загальний принцип відповідальності засновників (учасників) юридичної особи. Так, юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, що їй належить.


ст. 96 Цивільного кодексу України

Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до її державної реєстрації.
Юридична особа відповідає за зобов’язаннями її учасників (засновників), що пов’язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.


Отже, засновники (учасники) господарського товариства не відповідають за боргами товариства, за винятком, якщо така відповідальність буде  передбачена спеціальним законом або засновники затвердять статут, в якому буде прописана умова про відповідальність засновників (учасників). Отже матеріальна відповідальність як засновників, так і  учасників в окремих випадках допускається.


Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації товариства при будь-яких обставинах. Якщо їхні дії будуть схвалені іншими засновниками, що буде оформлено відповідним рішенням, такі засновники звільняються від відповідальності, а зобов’язання переходять до  господарського товариства.


Солідарна відповідальність –  це відповідальність боржників перед кредитором, при якій кредитору надається право за своїм вибором вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов’язаними до того моменту, поки їх обов’язок перед кредитором не буде виконано повністю.


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


Обсяг матеріальної відповідальності  учасників на пряму залежить від організаційно-правової форми господарського товариства. Цивільним кодексом України передбачено наступні організаційно-правові форми: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство. Усі ці товариства умовно можна поділити на дві групи: товариства без відповідальності учасників (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство) та товариства з відповідальністю учасників (товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство і командитне товариство).


Найпоширенішою формою в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Це господарське  товариство, статутний капітал якого поділений на частки між учасники, розмір яких встановлюється статутом. Учасники не відповідають за зобов’язаннями такого товариства і несуть ризик збитків лише у межах вартості своїх вкладів. Якщо учасники не повністю внесли свої вклади, то вони несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.


Реєстрація ТОВ


Акціонерним товариством (АО) є господарське товариство, статутний капітал  якого  поділено  на  визначену кількість часток однакової номінальної  вартості,  корпоративні  права за якими посвідчуються акціями. Учасники акціонерного товариства іменуються акціонерами, а їх частки у статутному капіталі – акціями. Відповідальність акціонерів аналогічна відповідальності учасників ТОВ, акціонери несуть відповідальність за боргами товариства у межах номінальної вартості акцій, які їм належать. Розрізняють два типи акціонерних товариств – публічні та приватні, однак на обсяг відповідальності тип товариства не впливає.


Учасники  товариства з обмеженою відповідальністю несуть  відповідальність за зобовязаннями товариства  в  межах  зроблених ними вкладів.
Акціонери відповідають за зобов’язаннями акціонерного товариства  в межах належних їм акцій.


Кількість так званих товариств з відповідальністю учасників в Україні є незначною, що пов’язано перш за все з покладанням на їх учасників додаткових майнових обов’язків. Перейдемо до характеристики відповідальності учасників таких товариств за боргами товариства.


Учасники повного товариства солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить. Це означає, що у разі недостатності майна товариства для задоволення вимог кредиторів, кожен з учасників несе відповідальність за зобов’язаннями товариства усім майном, що їм належить і на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення. Особливість відповідальності учасників повного товариства полягає в тому, що його учасники несуть відповідальність за боргами товариства, які виникли ще до вступу учасника в товариство. При цьому учасник, який вийшов з повного товариства відповідає за зобов’язаннями товариства протягом 3 років з моменту його вибуття.


Учасники командитного товариства, які і в повному товаристві несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить. Однак в командитному товаристві завжди є  один чи кілька учасників – вкладників,  які на відміну від повних учасників несуть відповідальність у межах своїх вкладів. В контексті питання майнової відповідальності  вкладники повного товариства прирівнюються до учасників товариства з обмеженою відповідальністю.


Учасники товариства з додатковою відповідальністю окрім відповідальність в межах своїх вкладів несуть також додаткову відповідальність у розмірі, що встановлюється статутом. Розмір додаткової відповідальності кожного з учасників є пропорційним до вартості їх вкладів в статутний капітал товариства.


Юристи Адвокатського бюро «ЮРЛАЙТ» нададуть юридичну консультацію щодо створення господарського товариства, складуть статут, засновницький договір та забезпечать державну реєстрацію товариства, допоможуть відкрити банківський рахунок.


(093) 783-06-73
(096) 283-90-84


Замовити зворотній дзвінок


Підпишіться на наш інстаграм
Отримайте безкоштовну консультацію
 


2 Comments

  1. Олександр :

    Я Є УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯКЕ ЛІКВІДУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ БАНКРУТСТВА.Арбітражний керуючий (ліквідатор) через судове рішення вимагає від мене передати йому бухгалтерську документацію,Чи має він на це право.Учасників товариства 4.Директор-найнята особа не підконтрольна мені.

    • Іван :

      Олександр, звісно ні, це всім відома афера не варто слухати цих персон, вони явно не розуміють про що говорять. Сподіваюсь вчасно вас повідомила . Гарного дня ,колего!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.